POTRUBNÍ ŘETĚZOVÉ DOPRAVNÍKY

VÝHODY SYSTÉMU
          doprava prachu, granulátu, prášku, kalu a dalších sypkých materiálů
          doprava vodorovným směrem až do vzdálenosti 55 metrů nebo svisle až do výšky 35 metrů (dle požadavku
             hodnoty možno ještě navýšit)
          stavebnicový systém, shodné díly pro různá zařízení
          vysoké procento vyprázdnění u provedení s využitím tzv. mrtvého prostoru dopravníku
          samočisticí systém včetně násypného a výsypného zařízení (u lepivých produktů)
          certifikované prachotěsné, vodotěsné a tlakově odolné provedení
          flexibilní vedení trasy
          nízké opotřebení
          certifikované provedení pro případ tlakového rázu při explozi a bezpečné proti prošlehu plamenem
          nižší spotřeba dusíku (pokud je požadována)
          nižší spotřeba elektrické energie
          nižší náklady na údržbu
          jednoduchá manipulace
          nižší požadavky na velikost plochy
          téměř řádné poškození zrn
          plnění sila bez segregace
          možnost nového nastartování zařízení i v případě zaplnění dopravníku
          provedení dle předpisu ATEX
          příznivé k životnímu prostředí
Telefon: +420 476 704 140
E-mail: info@ipktrading.cz
Copyright © 2018 I. P. K. Trading - Technology s. r. o. 
Schrage Rohrkettensystem GmbH