ŘETĚZOVÉ POTRUBNÍ DOPRAVNÍKY


Dopravníky pro dopravu sypkých materiálů renomované
německé společnosti Schrage vynikají vysokou kvalitou,
provozní spolehlivostí a bezpečností, nízkým opotřebením,
nízkou spotřebou elektrické energie, nenáročnou údržbou a
prostorovou flexibilitou. Stavebnicový systém umožňuje různé
kombinace vedení trasy s menšími nároky na velikost prostoru
a jednoduchou manipulaci. Po celém světě jsou instalovány v
rámci různých odvětví tisíce těchto dopravních systémů.
KATALOG
TABULKA PŘEPRAVNÍCH VÝKONŮ
Trubkové řetězové dopravníky Schrage Conveying Systems dopravují téměř veškeré sypké materiály z místa „A“ do
místa „B“, vždy dle přání zákazníka na základě jednoduchého principu dopravy sypkého produktu v uzavřeném
potrubním systému, v němž se pohybuje článkový řetěz s unášecími kotouči, které hrnou dopravovaný produkt z
prostoru násypky směrem k výsypce a dále ve většině případů přímo do skladového sila.

Rovněž nabízíme řetězové potrubní dopravníky v nevýbušném provedení pro přepravu uhelného prachu, kde
potencionálně existuje značné riziko exploze produktu.

Produkty jsou vhodné zejména pro:
          • stavební, těžební a uhelný průmysl
          • energetický průmysl
          • chemický a farmaceutický průmysl
          • potravinářský a krmivářský průmysl
          • plastikářský a gumárenský průmysl
          • dřevozpracující a papírenský průmysl
          • kovoprůmysl
          • strojírenský průmysl
          • odpadové hospodářství a recyklace

Trubkové řetězové dopravníky mohou být tedy nasazeny rovněž v čistírnách odpadních vod pro přepravu těžkých kalů
či ve spalovnách tuhých odpadů.

Systém ekologické přepravy sypkých materiálů pomocí dopravníků Schrage Conveying Systems je v rámci České a
Slovenské republiky využíván například v konvenčních elektrárnách společnosti ČEZ na přepravu ložového popela z
fluidních kotlů.

Naše dopravníky jsou provozovány i v jiných průmyslových odvětvích, jako při transportu práškového a nudličkového
kaolínu v Horní Bříze a Kaznějově, energosádrovce v Čížkovicích, uhelného prachu v Ostravě, peletek z biomasy v
Mladé Boleslavi, kamence v rámci rekonstrukce dopravy a expedice ve Stráži pod Ralskem apod.

V oblasti výroby a distribuce alkoholických i nealkoholických nápojů se nabízí možnost dopravy např. poškozených
nebo rozbitých skleněných lahví, jejich střepů, korkových zátek, lahvových uzávěrů, zbytků etiket apod. 

Nabízíme celkem 5 různých modifikacích, a to od světlosti potrubního tělesa DN 115 až do světlosti DN 270. Přepravní
kapacita dopravníků se pohybuje od 1,25 m3/h až do max. hodnoty 61,60 m3/h produktu. Teoreticky je možné
dopravovat až 80,80 m3/h produktu, avšak pouze za předpokladu ideálních vlastností produktu. Podrobnější informace
uvádíme v tabulce přepravních výkonů.

NAŠI ODBĚRATELÉ
          • ČEZ a.s. 
          • LB Minerals a.s.
          • La Farge Cement a.s.
          ArcelorMittal Ostrava a.s.
          Škoda Mladá Boleslav a.s.
          Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
          DIAMO Stráž pod Ralskem s.p.
          a další
PŘEDSTAVENÍ DOPRAVNÍKŮ
VIDEO
Představení dopravníků
Telefon: +420 476 704 140
E-mail: info@ipktrading.cz
Copyright © 2018 I. P. K. Trading - Technology s. r. o. 
Schrage Rohrkettensystem GmbH
Partnerem v oboru dopravy sypkých
materiálů je