PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SCHRAGE

          představení dopravního systému 
          vize společnosti 
          specifika a výhody dopravníků Schrage
          reference zákazníků
          technický servis
Představení dopravníků
Doprava lahví
Doprava kalů

ŘETĚZOVÉ POTRUBNÍ DOPRAVNÍKY

Doprava granulátu
Mobilní plnění zásobníků
Mobilní plnění automobilových cisteren
3D animace
Doprava kávových zrn


3D ANIMACE

MOBILNÍ PLNĚNÍ AUTOMOBILOVÝCH CISTEREN

          řešení mobilního plnění nákladních automobilů
          použití v praxi

MOBILNÍ PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ

          dopravník bude vždy k dispozici tam, kde ho je potřeba
          vhodné řešení pro vyprazdňování Big-Bagů nebo pytlů

DOPRAVA GRANULÁTU

          odvětví recyklace a zpracování
          malý náhled do oblasti rozsáhlých možností použití
             řetězových potrubních dopravníků

DOPRAVA KÁVOVÝCH ZRN

          doprava kávy nebo čaje
          v potravinářství jsou dopravníky SCHRAGE tím pravým
             řešením dopravy produktu

DOPRAVA KALU

          představení řetězových potrubních dopravníků při dopravě
             kalů a lepivých produktů
          doprava odpadů z papíru, potravinářských filtrů, kalů z
             čistíren odpadních vod, kostní moučky, kukuřičné siláže
             aj.
          čištění pomocí integrovaného kartáčového systému
          specifika systému v oblasti dopravy kalů

DOPRAVA LAHVÍ

          prezentace řetězových potrubních dopravníků při dopravě
             lahví, zbytkových etiket, korkových zátek, třmenových
             uzávěrů aj.
          specifika systému v oblasti dopravy lahví a souvisejících
             produktůVIDEA


MOBILNÍ SYSTÉM BULKup - ready to load

NOVÉ VIDEO
          snadná manipulace se sypkým materiálem
          systém připraven za 2 minuty
          jednoduchá nakládka přímo na místě
          téměř 100% vyprázdnění bez stlačení nebo shlukování
             sypkého materiálu
          nenáročné čištění
Mobilní systém BULKup

MOBILNÍ DOPRAVNÍ JEDNOTKA PRO

KONTEJNERY / NAKLÁDKU

NOVÉ VIDEO
          efektivní mobilní systém
          jednoduchá obsluha  
          těsnící systém pro Big Bagy
          těsnící systém plnícího otvoru
Představení dopravníků
Doprava lahví

VYPRAZDŇOVÁNÍ BIG BAGŮ S VARIABILNÍ

DOPRAVNÍ JEDNOTKOU

NOVÉ VIDEO

          jednoduchá obsluha
          zařízení pro mechanické vyprazdňování Big Bagů
          4 volitelné programy vyprazdňování Big Bagů
          téměř 100% vyprázdnění Big Bagů
          rychlá výměna produktu

Doprava lahví

PŘEKLÁDKA SYPKÉHO MATERIÁLU S

FLEXIBILNÍM SYSTÉMEM 

NOVÉ VIDEO
          kompaktní a flexibilní systém
          nastavitelný sklon zařízení
          nastavitelný výkon
          pojízdná konstrukce
Doprava lahví

DOPRAVNÍ SYSTÉM PRO KALY A LEPKAVÉ

PRODUKTY

NOVÉ VIDEO
          zařízení pro odstranění případného ucpání / zhutnění
          čištění
   
Telefon: +420 476 704 140
E-mail: info@ipktrading.cz
Copyright © 2018 I. P. K. Trading - Technology s. r. o. 
Schrage Rohrkettensystem GmbH